INFORMACIÓ ÚLTIMA HORA

PALAU-SACOSTA . AVELLANEDA .MAS XIRGUQuantitat disponible 80.235,21€ Condicionament de l’exterior del local social de Palau-sacosta 15.000,00 € Aportació econòmica per a la redacció de l’estudi i l’execució d’una primera fase de…