Bústia d’Avisos i Suggeriments

La Bústia d’Avisos i Suggeriments és una via fàcil per fer arribar a l’Ajuntament tot allò que cal millorar, arreglar, netejar, promoure, canviar o incloure a la nostra ciutat.

L’accés a la Bústia d’Avisos i Suggeriments es pot realitzar omplint el formulari que és al web municipal:

www.girona.cat/avisos Clica aqui

No obstant això, el personal de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana també pot omplir el formulari si qualsevol ciutadà o ciutadana s’hi adreça presencialment o per telèfon.

Telèfon: 972 419 010
Fax: 972 419 507