MOBILITAT DE LA CIUTAT POST COVID 19

CARTA A LA NOSTRA ALCALDESSA

Benvolguda Marta, com a Presidents de l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta i de l’ Associació de Veïns de Mas Jardí, et volem transmetre algunes les nostres preocupacions sobre la mobilitat a la nostra ciutat, des de la perspectiva de barri perifèric. I des de la nostra  XARXA DE BARRI: . Entre tots agrupem prop de 400 participants. Una xarxa de barri i pel barri. ( Mas Jardí, Torres de Palau I- Can Triola, Mas Barril, Mas Grau, Mas Prunell, Torre Rafaela, Sector de Mas Abella)

 PROPOSTES:

APARCAMENTS DISSUASIUS a les entrades de la ciutat. Per les persones que es desplacen des d’altres municipis  i amb uns sistemes de bus llançadora fins al centre de la ciutat.

APARCAMENTS DE CURTA DURADA EL CENTRE DE LA CIUTAT, de dues hores com a màxim amb un sistema de pagament tipus parquímetres, PELS PÚBLICS I  ACORDS AMB ELS PRIVATS.

BUS. Ens sembla fonamental potenciar la seva utilització. PANELLS INFORMATIUS A LES PARADES QUE AVISIN DEL VOLUM D´0CUPACIÓ DEL BUS I EL TEMPS D’ESPERA DEL SEGÜENT.

BICICLETES: Llocs d’aparcament segurs en espais compartits amb la Girocleta.  APARCAMENT MOLT SEGUR PER A BICICLETES ELÈCTRIQUES, en el centre de la ciutat.  Fomentar en els  aparcaments privats, que tenim a la ciutat, amb un sistema d’armaris segurs i un preu 50% subvencionat.

CONTINGUT INTEGRA DE L’ESCRIT

Girona 29 de maig de 2020

Benvolguda Marta, com a Presidents de l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta i de l’ Associació de Veïns de Mas Jardí, et volem transmetre algunes les nostres preocupacions sobre la mobilitat a la nostra ciutat, des de la perspectiva de barri perifèric.

Ambdues associacions, fa ja un llarg temps que treballem conjuntament per cosir el màxim les necessitats del nostre barri. Una de les nostres iniciatives conjuntes va ser la de potenciar la creació d’agrupacions de veïns el voltant del WhatsApp. En un primer moment preteníem reforçar la seguretat en el conjunt del barri i ara ha estat molt efectiva durant tots aquests dies de confinament de la COVID. Entre tots agrupem prop de 400 participants. Una xarxa de barri i pel barri. ( Mas Jardí, Torres de Palau I- Can Triola, Mas Barril, Mas Grau, Mas Prunell, Torre Rafaela, Sector de Mas Abella)

Et volem transmetre les nostres preocupacions sobre la mobilitat i els canvis que es proposen ara a la ciutat, des de la perspectiva de barri perifèric. Després d’haver participat a la Taula de Mobilitat el passat dia 20 de maig.

El conjunt de mesures que va presentar la regidora Marta Sureda, totes venen marcades inicialment per la COVID. Distanciament social, que vol dir carrers amb més espais per a vianants. Incentivació econòmica de la ciutat, que també es tradueix amb voreres amples i si cal, traient o modificant l’ús dels espais dedicats, ara per aparcar cotxes. Però també tenim clar que aquestes mesures han vingut per quedar-se. De fet molts dels participants dibuixaven una ciutat sense cotxes i ambientalment sostenible amb carrers destinats a les persones, sigui a peu o en bicicleta i una potent xarxa de bus urbà. Ens sembla, que el que va quedar clar és l’ absoluta voluntat de tothom d`aprofitar les necessitats ara sobrevingudes, per aconseguir una ciutat diferent, sense deixa a ningú enrere.

Perquè tenim interès a reflectir les nostres necessitats com a barri perifèric? Doncs perquè tots els ciutadans hem de tenir les mateixes oportunitats. Un veí del centre de la ciutat pot desplaçar-se a comprar els comerços, a la plaça del mercat i tants altres, sense cap dificultat i a peu. També per les seves gestions personal. Els barris perifèrics tenim les mateixes necessitats , però ens hem de desplaçar fins al centre- Estem penalitzats, per la distancia i els mitjans que hem de fer servir.

Dit tot plegat, et desplaguem les nostres consideracions i propostes, en la clara intenció d’ ajudar-vos a millorar una feina INGENT, que només ha fet que començar.

PROPOSTES:

APARCAMENTS DISSUASIUS a les entrades de la ciutat. Ha de estar pensats per les persones que es desplacen des d’altres municipis  a la ciutat  amb cotxe. Han de quedar ubicats a les entrades, com per exemple l’entrada sud. La Marta Sureda va explicar el de l’entrada sud, (antic centre verd) i amb uns sistemes de bus llançadora fins a la Plaça Marques de Camps. EN CAP CAS AQUESTS APARCAMENTS HA DE SERVIR PER LA GENT DE GIRONA QUE VIU EN AQUETS BARRIS PERIFÈRICS.

APARCAMENTS DE CURTA DURADA EL CENTRE DE LA CIUTAT, de dues hores com a màxim amb un sistema de pagament tipus parquímetres amb matrícula inclosa. Espais com els aparcaments del Parc del Migdia.

L’ estació de Girona (antiga zona de l’estació d’autobusos) i les plantes de aparcaments que te ADIF (en prop de 1000 cotxes) i aparcaments privats, subvencionats com va ser, per exemple l’aparcament de la plaça del lleó, pels compradors de la plaça. Es poden utilitzar procediments de pagament tipus TELETAC. ( identifica vehicle i titular i porta implícit un sistema de pagament)

BUS. Ens sembla fonamental potenciar la seva utilització i buscar entre tots, el com treure la por de viatjar-hi. Però la limitació dels espais i seients disponibles, fera que en moltes ocasions el bus quan arriba a la parada, ja porta el màxim de passatges possibles. Ens sembla molt necessari que els PANELLS INFORMATIUS AVISIN DEL VOLUM D´0CUPACIÓ DEL BUS I EL TEMPS D’ESPERA DEL SEGÜENT.

BICICLETES: Llocs d’aparcament segurs en espais compartits amb la Girocleta. I un APARCAMENT MOLT SEGUR PER A BICICLETES ELÈCTRIQUES, en el centre de la ciutat. Per exemple a dintre dels aparcaments privats, que tenim a la ciutat, amb un sistema d’armaris segurs i un preu 50% subvencionat.

La ciutat i els seus barris tenen tots ells circumstàncies que els fan diferents, sabem que tu com Alcaldessa te toca vetllar per a tots ells, nosaltres des de Palau, et fem unes propostes que també poden servir a altres i personalment ens oferim a treballar tant com faci falta.

Romà Monreal, president de l’Associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta

Valentí Giralt, president de l’Associació de veïns de Mas Jardí.