PRESENTACIÓ de la NOVA JUNTA

Ens plau comunicar-vos la composició de la NOVA JUNTA, que s’ha escollit a l’Assemblea General de l’AAVV de Palau-sacosta.
Alhora us descrivim els càrrecs i les àrees de responsabilitat de cada un dels membres.

• Valentí Giralt – President.

Supervisió de totes les Àrees de gestió.
Coordinació de tresoreria i Seguretat.

• Silvia Benitez- Vicepresidenta primera.

Àrees de gestió: Màrqueting i Activitats Socials i Cursos.

Coordinació de comunicació, xarxes socials i web.

• Maria Nuria Bertran – Vicepresidenta segona.

Àrees de gestió: Relacions institucionals i Programació cultural.

Coordinació de comunicació i Revista Digital.

• Jesús Rodriguez – Tresorer.

Àrees de gestió: Xarxes socials i web, i gestió Local Social.

Coordinació de l’Agrupació Cultural.

• Anna Juanhuix – Secretaria.

Àrees de gestió: Comunicació i suport a les àrees de gestió.

VOCALS:
• Romà Montreal: Vocal Àrea Projectes de Ciutat i representant de l’AAVV de Palau dintre de la FAV (federació d’associacions de veïns de Girona) com a President.

• Guillem Rey: Vocal Àrea Jurídica.

• Francisco Muñoz Molina – Vocal de Mobilitat i Infraestructura de barris.

Vocals de zona: Isidre Ball-llovera – Albert Camós – Margarita Cervià – Maria Galán – Paco Gonzalez – Cristòbal Sanchez .

NOVA JUNTA