dimarts 21 de juliol de 2020, a les 17:00 hores, al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona 

1.       Aprovació de noms de vials per la inclusió al catàleg de noms

2.       Assignació de noms a espais pendents de denominar

3.       Inventari simbologia franquista a Girona

4.       Protocol de modificació de denominació de vials i espais públics

5.       Propostes pendents del protocol de modificació de la denominació de vials i espais públics

6.       Retolació de carrers 2019-2020

7.       Precs i preguntes

  1. Plaça al costat de la pista esportiva del Carrer dels Jocs Olímpics de Barcelona. BARRI PALAU SACOSTA-AVELLANEDA-MAS XIRGU
    ▪ Proposta de l’AAVV Palau Sacosta: Fidel de Palau i Lola de Can Vert.

Proposta nom :

Plaça Fidel i Lola de Can Vert