Han començat les obres per donar corrent elèctrica al nostre local social.

La instal·lació ja està feta , només queda conectar el comptador de la llum .